Prawo Administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • Sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych
 • Sprawy z zakresu prawa zagospodarowania przestrzennego
 • Sprawy z zakresu prawa o gospodarce nieruchomościami
 • Sprawy z zakresu prawa spółdzielczego
 • Sprawy wywłaszczeniowe
 • Postępowania podatkowe
 • Sprawy z zakresu wywłaszczenia nieruchomości
 • Sprawy dotyczące ustalenia granic nieruchomości
 • Zaskarżanie aktów prawa miejscowego i innych uchwał oraz zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Zażalenia na postępowania organu lub czynności egzekucyjne
 • Zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Wznowienie postępowania administracyjnego

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWO - ADMINISTRACYJNE

 • Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • Uchylenie decyzji administracyjnej
 • Skarga na bezczynność organów administracji publicznej
 • Dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym za bezprawne działania urzędników.