Prawo karne skarbowe

PRAWO KARNE SKARBOWE

  • Oszustwa podatkowe
  • Karuzele podatkowe
  • Łańcuszki VAT
  • Obrót fikcyjnymi fakturami
  • Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania
  • Wyłudzenie zwrotu podatku dochodowego
  • Naruszenia przepisów o dotacjach i subwencjach
  • Naruszenie przepisów celnych
  • Działania na szkodę podmiotów gospodarczych
  • Wykroczenia Skarbowe