Prawo karne wykonawcze

INNE SPRAWY

 • Ułaskawienie
 • Wyrok łączny
 • Zatarcie skazania
 • Orzeczenie kary zastępczej
 • Rozłożenie grzywny na raty
 • Odroczenie wykonania grzywny
 • Umorzenie grzywny

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary odroczonej
 • Wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności
 • Udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego