Prawo karne

PRAWO KARNE

 • Przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • Przeciwko życiu i zdrowiu
 • Przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • Przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Przeciwko środowisku
 • Przeciwko wolności
 • Przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • Przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • Przeciwko rodzinie i opiece
 • Przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • Przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • Przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • Przeciwko wyborom i referendum
 • Przeciwko porządkowi publicznemu
 • Przeciwko ochronie informacji
 • Przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Przeciwko mieniu
 • Przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Przestępstwa narkotykowe