Prawo pracy

PRAWO PRACY

 • Wypadki przy pracy
 • Nadgodziny
 • Odprawy
 • Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
 • Uznanie wypowiedzenia za nieskuteczne
 • Przywrócenie do pracy
 • Odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę
 • Odszkodowania za mobbing i dyskryminację
 • Ustalenie istnienia i treści stosunku pracy
 • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia)
 • Wypowiedzenia zmieniające, odwołania od wypowiedzeń