Prawo wykroczeń

PRAWO WYKROCZEŃ

 • Wykroczenia związane z obostrzeniami epidemicznymi (tak zwane rozporządzenia covidowe)
 • Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • Przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • Przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • Przeciwko osobie
 • Przeciwko zdrowiu
 • Przeciwko mieniu
 • Przeciwko interesom konsumentów
 • Przeciwko obyczajności publicznej
 • Przeciwko urządzeniom użytku publicznego
 • Przeciwko obowiązkowi ewidencji