Umowy w czasie epidemii covid- porównanie instytucji.

Umowy covid

Porównanie.

Polskie prawo cywilne zawiera trzy podstawowe instytucje znajdujące zastosowanie do nadzwyczajnych sytuacji związanych z prawem umów.
Zależnie od okoliczności i spełnienia określonych wymogów, każda z nich może mieć zastosowanie do określonych sytuacji.
Poniżej prezentuję tabelę porównawczą, celem ułatwienia czytelnikowi dopasowania stosownej instytucji prawnej do sytuacji. Poniżej zaś linki prowadzące do artykułów omawiających

TABELA POROWNAWCZA 2

Następcza niemożliwość świadczenia
Siła wyższa – umowy w czasie epidemii covid
Nadzwyczajna zmiana stosunków, klauzula rebus sic stantibus