Zakres usług

Zakres usług

Dzięki szerokiemu doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami różnorakich dziedzin np. psychologiem, oferujemy kompleksową obsługę osób prywatnych we wszelkich problemach prawnych dotykających obywateli.

PRAWO CYWILNE

 • Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych
 • Sporządzanie apelacji
 • Reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie pism (np. wypowiedzenie umowy, wezwanie do zapłaty, potrącenie)
 • Sporządzanie pism procesowych (np. pozew, odpowiedz na pozew, wniosek dowodowy, wniosek w postępowaniu nieprocesowym)
 • Porady prawne oraz sporządzanie opinii prawnych
 • Przeprowadzanie upadłości konsumenckiej

PRAWO PRACY

 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Porady prawne
 • Reprezentacja zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniu przed sądami pracy
 • Sporządzanie oraz analiza umów o prace oraz umów o zakazie konkurencji
 • Sporządzanie klauzuli o zakazie konkurencji;
 • Sporządzanie klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prace
 • Mediacja oraz negocjowanie ugód sądowych
 • Spory z ZUS
 • Pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowo – administracyjnym
 • Opinie prawne i porady z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego
 • Odwołania od decyzji administracyjnych
 • Skargi do Sądu Administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia, uchwały organów samorządu terytorialnego(np. stwierdzenie nieważności decyzji, zmiana decyzji)
 • Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

PRAWO KARNE I KARNE SKARBOWE

 • Pomoc podejrzanym w postępowaniach przygotowawczych
 • Obrona oskarżonych w procesach karnych i karno – skarbowych na wszystkich etapach postępowania
  (postępowanie przygotowawcze, sądowe, apelacyjne, kasacyjne, wznowienie postępowania)
 • Analiza materiału dowodowego
 • Udział w przesłuchaniu podejrzanego
 • Udział w oględzinach i w trakcie przeszukania lokalu
 • Opracowywanie linii obrony
 • Kontakt z tymczasowo zatrzymanym
 • Negocjacja warunków dobrowolnego poddania się karze
 • Sprawy aresztowe (zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania, wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania)
 • Pomoc pokrzywdzonym
 • Reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela subsydiarnego;

PRAWO WYKROCZEŃ

 • Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • Uchylenie mandatu
 • Wykroczenia drogowe
 • Wykroczenia związane z “rozporządzeniami covidowymi” (nakaz noszenia maseczki, zakaz zgromadzeń etc)

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

Pomoc skazanym w trakcie odbywania kar:

 • Pozbawienia wolności
 • Ograniczenia wolności(prace społecznie użyteczne)
 • Kary grzywny

Oraz środków karnych